Rozpoczął się pościg za złodziejem. (Sentence Note)

  • pościg mi.noun = chase, pursuit
  • pościgowiec ‑wca mi.noun = a pursuit plane
  • ścigać ‑am ‑asz impf = a hunt, pursue, chase, pursue, investigate. & się = to race
  • wyścig mi = a race
1 Like