Rozmawialiśmy o założeniu rodziny.

  • założenie n.noun = 1] establishment 2] assumption 3] proposition, premise. plural = guiding principles
  • założenie rodziny = phrase = literally = establishment of a family = starting a family