Rozejrzyj się wokoło. (Sentence Note)

  • wokoło or wokół prep + Gen = around, surrounding. av = all around