Rozdaj nam karty.

  • rozdać ‑dam ‑dasz ‑dadzą pf, impf rozdawać ‑daję ‑jesz ‑dawaj = 1] hand out 2] deal (cards)