Rozchmurz się, to był żart! (Sentence Note)

rozchmurzyć się (-rzy) (usually 3rd person) (pf), (impf) rozchmurzać się = to clear up (of weather, skies, etc), cheer up