Rosjanie są zdolni nazywać braćmi ludzi, których mordują, a których kraj obracają w ruinę.

  • obrócić ‑cę ‑cisz pf, impf obracać = 1] turn 2] convert +w+Acc into.
  • ~ się = to turn, revolve, swivel o.s.