Roedd yn werth cynnig arni.

English Translation

It was worth a try.

rhoi cynnig ar rywbeth: ceisio/trio, have a go at