Rinne na póilíní cinneadh ar é a ghabháil.

English Translation

The police decided to arrest him.

The police made a decision on him to arrest.