Richard Roberts jest autorem licznych książek.

  • liczny aj = numerous, prolific. av licznie