Rekiny wyczuwają krew.

  • wyczuć ‑czuję ‑jesz pf, impf wyczuwać ‑am ‑asz = to sense, detect