Ręce precz.(Sentence Note)

  • precz! (exclamation) = away!, begone!
1 Like