Ręce mi zgrabiały od zimna.

zgrabiały aj = numb, stiff (from the cold)