Radio jest za głośno. Może je pan ściszyć?

  • ciszyć ‑szę ‑szysz impf, pf ściszyć trans = to quiet down, silence, turn down (volume)
  • intr & się = to quiet o.s. down, calm down