Publiczność głośno klaskała po jego przemówieniu.

klaskać klaszczę ‑szczesz impf. pf klasnąć ‑snę ‑śniesz = to clap / applaud