Ptaki znoszą jajka.

  • znieść zniosę zniesiesz zniósł zniosła znieśli pf, impf znosić znoszę ‑sisz 1] rescind, abolish. 2] usually negative = bear, abide, put up with, tolerate. nie znoszę tego = I can’t stand that. 3] lay (an egg)