Pszczoły zapewniają nam miód.

  • zapewnić ‑nię ‑nisz pf, impf zapewniać = 1] to provide 2] guarantee 3] o+L assure about.
  • & się = to assure o.s. about