Przyzwyczaiłem się do życia samemu.

  • przyzwyczaić ‑czaję ‑czaisz pf, impf przyzwyczajać do+G = to accustom.
  • & się = to become accustomed, acclimatised to