Przyznał, że brał łapówki.(Sentence Note)

  • łapówka -wek (f noun) = bribe