Przyznał się do porażki.(Sentence Note)

  • porażka -żek (f noun) = defeat, reversal (of fortune)