Przyznaję, to prawda.(Sentence Note)

przyznać -am -asz (pf), (impf) przyznawać -znaję -jesz = to confess, admit. & się do+Gen = to confess, admit, grant to, concede

1 Like