Przytul Toma. (Sentence Note)

  • przytulić ‑lę ‑lisz pf, impf przytulać = to cuddle, snuggle, hug.
  • & się + do + Gen = to snuggle up to, cuddle up to