Przytrzymaj drzwi.(Sentence Note)

  • przytrzymać (-am -asz) (pf), (impf) przytrzymywać (-muję -jesz) = to hold back, hold down, maintain position, keep from falling