Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. (Sentence Note)

  • piękno (noun) = beauty
  • piękny = (adj) = beautiful. (adv) = pięknie = beautifully, (colloquial = nice, great)
  • pięknieć (-nieję -jesz) (impf), (pf) wypięknieć = to grow beautiful
  • upiększyć (-szę -szysz) (pf), (impf) upiększać = to beautify, embellish
  • upięknić (-nię -nisz) (pf) (archaic) = to make beautiful.
  • pięknoduch (mp noun) = beautiful spirit, (often ironic)