Przyszliśmy cię stąd wypuścić.

wypuścić ‑puszczę ‑ścisz pf, impf wypuszczać = to put out, let out, release, produce

1 Like