Przyszedł mi z pomocą. (Sentence Note)

z pomocą = phrase = 1] + Gen with help of … 2] to rescue/aid