Przyrzekam, wrócę wcześnie. (Sentence Note)

przyrzec OR przyrzeknąć -rzeknę -niesz -rzekł (pf), (impf) przyrzekać = to swear, vow, pledge, promise