Przyrzekam, nie zrobię nic przeciwko tobie. (Sentence Note)

Note: przyrzekać [komuś coś] - to promise somebody something.
przyrzec = perfective of przyrzekać

przyrzec or przyrzeknąć ‑rzeknę ‑niesz ‑rzekł pf, impf przyrzekać = to swear, vow, pledge

1 Like