Przypuśćmy, że zostaniesz zwolniony, co zrobisz najpierw? (Sentence Note)

  • przypuścić ‑puszczę ‑puścisz pf, impf przypuszczać = to suppose
  • Przypuśćmy, że = Let’s suppose that