Przyprowadź dzieci. (Sentence Note)

  • przyprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf przyprowadzać do+G = to bring to, conduct to, lead to