Przynieś mi wilgotny ręcznik.

wilgotny aj = damp, moist, humid. av wilgotnie