Przymierz nowy kapelusz.(Sentence Note)

  • przymierzyć -rzę -rzysz (pf), (impf) przymierzać = to fit, try on (clothes).
  • & się do + Genitive = to get oneself ready for (eg battle)
  • przymierzalnia (f noun) = a fitting room (e.g in a shop)
1 Like