Przykładowo: w Londynie jest teraz siódma rano.

rzykładowy aj exemplary. av przykładowo = as an example, for example