Przyjęli mój punkt widzenia. (Sentence Note)

  • przyjąć (przyjmę -miesz) (pf), (impf) przyjmować (-muję -jesz) = to accept, receive, adopt (attitude). (intransitive)
  • & się = to become accepted, to catch on