Przyjął propozycję pracy. (Sentence Note)

przyjąć (przyjmę -miesz) (pf), (impf) przyjmować (-muję -jesz) = to accept, receive, adopt (attitude). (intransitive) ~ się - to become accepted, to catch on