Przyjaciele urządzili mi obchody urodzin.

  • obchód ‑chodu mi.noun = 1] inspection 2] doctor’s round. plural = celebrations