Przydałaby mi się tutaj mała pomoc. (Sentence Note)

NOTE: przydać (-dam -dasz -dadzą) (pf), (impf) przydawać (-daję -jesz) +Gentive = add to.

  • ~ się = be of use ~ +Dative = to come in handy