Przyczynił się znacznie do rozwoju gospodarki.

  • przyczynić się ‑nię ‑nisz pf, impf przyczyniać się do+G = to contribute to
  • znaczny aj = significant. av znacznie = significantly, much