Przy innych okolicznościach bez zmian, niewątpliwie to temperatura jest kluczowym czynnikiem w tym eksperymencie.

  • czynnik mi ‑a 1] a factor, consideration. 2] (chemical) agent
  • jest kluczowym czynnikiem = phrase = is the key factor