Przeznacz godzinę na dotarcie na lotnisko.

przeznaczyć ‑czę ‑czysz pf, impf przeznaczać na+A or dla+G = 1] to intend, mean, 2] designate/allocate/allow for