Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju. (Sentence Note)

czyjś (czyjaś czyjeś czyiś etc) pronounal adj = someone’s