Przeszliśmy około pięciu mil.

  • przejść ‑jdę ‑dziesz przeszedł przeszła pf, impf przechodzić ‑dzę ‑dzisz przechodź = to go through, endure, pass on, surpass.
  • przejdzie mi = I’ll get over it, it’ll pass.
  • & obok +G = to pass by.
  • & się = to take a walk, stroll