Przeszedłem mniej więcej milę.

  • mila f.noun = a mile