Przesuń palcem w lewo lub w prawo aby zobaczyć inne zwierze.

  • przesunąć ‑nę ‑niesz pf, impf przesuwać trans = to move s.t., glide by.
  • & się = to move o.s. over