Przestaw zegar

  • przestawić ‑wię ‑wisz pf, impf przestawiać = to put elsewhere, switch, move, shift, rearrange