Przestań! Sprawiasz, że czuje się niezręcznie! (Sentence Note)

  • niezręczny = (adj) = awkward, clumsy, embarrassing. (adv) = niezręcznie
  • zręczny = (adj) skillful, dexterous, deft, adept, adroit, handy. (adv) = zręcznie