Przestań podążać za Tomem.

  • podążyć ‑żę ‑żysz pf, impf podążać do+G = to head to
  • za+Instr = hasten after.
  • +Instr = head along (a path).