Przestań mnie unikać.(Sentence Note)

unikać -am -asz (impf), (pf) uniknąć -nę -niesz + Gen = to avoid, escape, evade, shun, shirk