Przesadzasz. (Sentence Note)

  • przesadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) przesadzać = to exaggerate. ~ się = to go too far, go overboard, overdo it
  • przesada (f noun) = exaggeration