Przeprosił ich za zabranie im czasu.

zabranie n.noun = a withdrawal, a taking