Przepraszam, że naraziłem cię na tak wielki wydatek.

  • wydatek ‑tku mi.noun = expense, outlay. ‘‘Mój nowy samochód był dużym wydatkiem, ale był tego wart’’, ‘‘My new was a big expense but it was worth it’’.
  • narazić ‑rażę ‑zisz pf, impf narażać = to endanger,. imperil. +na+A = expose to